Cape Town, Güney Afrika
İngilizce Dil Okulları Hakkında
Ücretsiz Eğitim Danışmanlığı

Güney Afrika'da Nüfus ve Sosyal Yaşam

44,187,637 olan Güney Afrika nüfusu, dört farklı etnik gruptan meydana gelmektedir. Siyahlar ve Bantular %70 ile en kalabalık grubunu teşkil ederler. Beyazlar %17, melezler %10 ve Asyalılar ise %3 ile nüfusun kalan bölümünü meydana getirirler. Beyazlar Hollanda, İngiliz, Fransız ve Alman menşelidir. Beyaz halkın hayat şartları ve kültür yapıları Batı Avrupa halkı gibidir. Beyazlar ülke nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden siyahlara ucuz fiyatlarla ve ağır şartlarda iş yaptırmaktadırlar. Siyahlar ve Bantular genellikle Hotantolar ve diğer Afrika yerlilerinin karışımından meydana gelmişlerdir. Bunlar Cape Town bölgesinde yoğundurlar. Hint menşeli olan Asyalılar; on dokuzuncu asırda Güney Afrika'daki şekerkamışı çiftliklerinde çalıştırılmak üzere getirilmişlerdir.

Beyazlar, zenciler ve Bantular, melezler ile Asyalılar için birbirinden farklı yerleşim bölgeleri, siyasi ve iktisadi haklar mevcuttur. Güney Afrika Cumhuriyetinde her etnik grubun ayrı okulları vardır. Beyazlar için büyük bir serbestlik olmasına rağmen, diğer grupların okulları hükumet kontrolündedir. Ülkede mevcut olan 16 üniversiteden 11'i beyazlar, 5'i ise diğer gruplara aittir. Okuma yazma bilenlerin oranı %80'dir. Fakat bu rakam ülke nüfusunun tamamına göredir. Nüfusu meydana getiren gruplarda bu rakam çok düşük seviyededir. Mesela Bantularda okuma yazma bilenlerin oranı %50'dir. Resmi dil olarak Afrikaner ve İngilizce kullanılır. Afrikaner dili, Hollanda lisanı ile Afrika yerlilerinin lisanlarının karışımından, Hollanda lisanı ağırlıklı beyazlar tarafından türetilmiş bir lisandır. Beyazlar, zenciler, melezler ve Asyalılar daima Afrikaner lisanını kullanırlar. Bantular ise kendi dillerini kullanmaya devam etmektedirler.

Beyazların Avrupai bir hayat tarzına sahib olmalarına karşılık, diğer etnik gruplar sefil ve yoksul bir hayat sürmektedirler. Güney Afrika halkından dini inanış olarak Bantuların %32'si Anemist, kalan %68'i ise Hıristiyandır. Hıristiyan olanlar ise Methodist (bir Protestan mezhebi) Anglikan, Roma Katolik ve Protestan mezheplerine bağlıdır. Beyazların bir kısmı özellikle Hollanda asıllılar Protestan, kalanları ise İngiliz Anglikan mezhebine tabidirler. Melezlerin ise %90'ı Hıristiyandır. Genellikle Hintlilerin meydana getirdiği Asyalıların ise yaklaşık %73'ü Hindu, %20'si Müslümandır.

Güney Afrika Ülke Rehberi
Avustralya, güney yarımkürede yer alan bir ülkedir. Hint ve Büyük Okyanusu arasında uzanır.
Güney Afrika Ekonomisi
Seyahat çeklerini ve tüm belli başlı yabancı para banknotlarını hava alanları, ticari bankalar ve büyük.
Güney Afrika'da Turizm
Ülkenin doğal güzellikleri hiç şüphesiz yıl boyu süregelen iklime bağlıdır. Deniz aşırı ülkelerden.
Nüfus ve Sosyal Hayat
44,187,637 olan Güney Afrika nüfusu, dört farklı etnik gruptan meydana gelmektedir.
İklim ve Bitki Örtüsü
Genellikle tropikal ve tropik alt (ılıman) bir iklim ülkeye hakimdir. Afrika'nın diğer bölgelerine nazaran.
Hakkında Faydalı Bilgiler
Ülkede yaygın GSM sistemi ziyaretçilerin özel cep telefonlarını kullanmalarına imkan tanımaktadır.
Ekşi Sözlük'te Cape Town
Bir sürü farklı şeyi görebilir, tadabilirsiniz. alışveriş için idealdir "hem Afrika eşyaları hem de.

İsmet İnön?Caddesi, Bayrak Sokak 3/6 Eskişehir
Telefon : 0222 220 88 89
E-Posta : bilgi@edurota.com